Formularz zgłoszenia

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o pobranie druku i przygotowanie skanu zgody rodzica / opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (punkt 16. formularza).

Druk do pobrania

 

 

W przypadku braku otrzymania automatycznego potwierdzenia zgłoszenia na podany w formularzu mail, prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem.