Program / Sekcje

Muzycznych  e-Konfrontacji Młodych – Koszalin 2017
Sekcja I – skrzypce, altówka

kategoria A – urodzeni w 2008 r. i młodsi – część koncertu lub utwór z fortepianem,  limit czasu – 6’

kategoria B – urodzeni w 2006 r. i młodsi – część koncertu lub utwór z fortepianem, limit czasu – 8’

kategoria C – urodzeni w 2004 r. i młodsi – Etiuda lub kaprys, część koncertu lub utwór z fortepianem, limit czasu – 10’

kategoria D – urodzeni w 2002 r. i młodsi – Etiuda lub kaprys, część koncertu lub utwór z fortepianem, limit czasu –15’

kategoria E – urodzeni w 2000 r. i młodsi – Etiuda lub kaprys, część koncertu lub utwór z fortepianem, limit czasu – 20’

kategoria F – kategoria open ( do ukończenia 25 roku życia) – Etiuda lub kaprys, część koncertu lub utwór z fortepianem, limit czasu – 25’


Jurorzy:

dr hab. Lech Bałaban, prof. AM – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

dr hab. Paweł Kukliński, prof. AM – Akademia Muzyczna w Gdańsku

mgr  Anna Rzymyszkiewicz – Państwowa Szkoła Muzyczna nr 4 w Warszawie

 

Sekcja II – wiolonczela, kontrabas

kategoria A – urodzeni w 2008 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 5’

kategoria B – urodzeni w 2006 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 7’

 kategoria C – urodzeni w 2004 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 10’

kategoria D – urodzeni w 2002 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 12’

kategoria E – urodzeni w 2000 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 15’

kategoria F – kategoria open ( do ukończenia 25 roku życia) – program dowolny, limit czasu – 20’


Jurorzy:

dr hab. Adam Bogacki, prof. UMFC – Uniwersytet Muzyczny  Warszawa

mgr  Monika Juszko – Państwowa Szkoła Muzyczna w Elblągu

dr hab. Tadeusz Samerek, prof. AM – Akademia Muzyczna w Gdańsku

 

Sekcja III – gitara klasyczna

kategoria A – urodzeni w 2008 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 5’

kategoria B – urodzeni w 2006 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 6’

 kategoria C – urodzeni w 2004 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 8’

kategoria D – urodzeni w 2002 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 10’

kategoria E – urodzeni w 2000 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 12’

kategoria F – kategoria open ( do ukończenia 25 roku życia) – program dowolny, limit czasu – 15’


Jurorzy:

prof. zw. dr hab. Alina Gruszka – Akademia Muzyczna w Katowicach

prof. zw. dr hab. Piotr Zaleski – Akademia Muzyczna we Wrocławiu

mgr Zbigniew Dubiella – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie

 

Sekcja IV – flet poprzeczny, obój, klarnet, fagot, saksofon

kategoria A – urodzeni w 2008 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 5′

kategoria B – urodzeni w 2006 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 7′

 kategoria C – urodzeni w 2004 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 10′

kategoria D – urodzeni w 2002 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 12′

kategoria E – urodzeni w 2000 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 15′

kategoria F – kategoria open ( do ukończenia 25 roku życia) – program dowolny, limit czasu – 18′


Jurorzy:

dr Ewelina Zawiślak – Akademia Muzyczna w Łodzi

dr Arkadiusz Adamczyk – Akademia Muzyczna w Poznaniu

dr Andrzej Wojciechowski – Akademia Muzyczna w Gdańsku

 

Sekcja V – trąbka, waltornia, puzon, tuba, eufonium

kategoria A – urodzeni w 2008 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 5‘

kategoria B – urodzeni w 2006 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 5‘

 kategoria C – urodzeni w 2004 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 7‘

kategoria D – urodzeni w 2002 r. i młodsi – program dowolny zawierający co najmniej dwa kontrastujące stylistycznie utwory,  limit czasu – 10′

kategoria E – urodzeni w 2000 r. i młodsi – program dowolny zawierający kompozycję oryginalnie wykonywaną z orkiestrą, limit czasu – 15′

kategoria F – kategoria open ( do ukończenia 25 roku życia) – program dowolny zawierający kompozycję oryginalnie wykonywaną z orkiestrą – limit czasu – 17′


Jurorzy:

prof. zw. dr hab. Roman Gryń – Akademia Muzyczna w Poznaniu

dr hab. Dariusz Mikulski – Akademia Muzyczna w Łodzi

mgr  Rafał Mizdalski – Szkoła Muzyczna I i II st. w Szczecinku


Sekcja VI – perkusja

kategoria A – urodzeni w 2008 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 5′

kategoria B – urodzeni w 2006 r. i młodsi – program dowolny, limit czasu – 7′

 kategoria C – urodzeni w 2004 r. i młodsi – prezentacja na: werblu, ksylofonie z akompaniamentem i kotłach lub multiperkusji  – limit czasu – 12’

kategoria D – urodzeni w 2002 r. i młodsi – prezentacja na:  werblu, wibrafonie i  kotłach (dopuszczalne wykonanie jednej prezentacji z akompaniamentem),  limit czasu – 15’

kategoria E – urodzeni w 2000 r. i młodsi – prezentacja na:  werblu, wibrafonie lub marimbie i kotłach (dopuszczalne wykonanie jednej prezentacji z akompaniamentem) , limit czasu – 15’

kategoria F – kategoria open ( do ukończenia 25 roku życia) – prezentacja na:  werblu, wibrafonie, marimbie i kotłach lub multiperkusji (dopuszczalne wykonanie jednej prezentacji z akompaniamentem), limit czasu – 20’


Jurorzy:

dr hab. Jorge Luis Valcarcel Gregorio, prof. AS – Akademia Sztuki w Szczecinie

mgr Magdalena Kordylasińska – Pękala – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie

 mgr Łukasz Lewczak – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie

 

Sekcja VII – śpiew solowy

kategoria A – urodzeni w 2008 r. i młodsi – nie dotyczy

kategoria B – urodzeni w 2006 r. i młodsi – nie dotyczy

 kategoria C – urodzeni w 2004 r. i młodsi – nie dotyczy

kategoria D – urodzeni w 2002 r. i młodsi – nie dotyczy

kategoria E – urodzeni w 1999 r. i młodsi – dwie pieśni polskie, aria starowłoska, utwór dowolny, limit czasu – 15′

kategoria F – kategoria open ( do ukończenia 25 roku życia) – dwie pieśni polskie, pieśń obca, aria starowłoska lub operowa, utwór dowolny – limit czasu 20′


Jurorzy:

dr hab. Małgorzata Grela, prof. AM – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

dr Kamila Kułakowska – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Pile

dr Przemysław Rezner – Akademia Muzyczna w Łodzi