Witamy

na stronie Ogólnopolskiego Konkursu Multiinstrumentalnego Muzyczne e-Konfrontacje Młodych – Koszalin 2017.

Jest to przedsięwzięcie całkowicie nowatorskie i unikatowe w skali naszego kraju. Muzyczne e-Konfrontacje są konkursem adresowanym do uczniów wszystkich specjalności instrumentalnych szkół muzycznych I i II stopnia, a cały  projekt odbywa się wyłącznie online. Ten oryginalny system daje uczestnikom możliwość swobodnej, pozbawionej scenicznej tremy prezentacji repertuaru, rozwiązując jednocześnie problem wysokich kosztów około konkursowych.

Program konkursu został skomponowany przez legitymujących się licznymi osiągnięciami  wybitnych muzyków, pedagogów akademickich oraz nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia, których zaprosiliśmy do prac Jury konkursowego.

Na końcu nagrody. Założeniem organizatorów jest przede wszystkim promocja młodych artystów oraz ich osiągnięć, stąd Nagrodą główną w każdej grupie instrumentalnej jest udział w charakterze solisty w koncercie orkiestry symfonicznej w Filharmonii Koszalińskiej, zaplanowanym na sezon artystyczny 2017/18. Dodatkowo zwycięzcy poszczególnych sekcji zostaną przez nas zaproszeni do udziału w sesji nagraniowej w studiu Polskiego Radia, której rezultatem będzie wydanie promocyjnego albumu. I wreszcie, wzorem innych państw europejskich, wyróżniających się uczestników konkursu zaprosimy do planowanych projektów symfonicznych, dając im, dzięki udziałowi w pracy i koncertach młodzieżowej orkiestry symfonicznej, możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń i niezapomniane wrażenia koncertowe.

Mamy nadzieję, że pomysł trafi do Państwa gustów i spełni oczekiwania jego uczestników. Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Muzycznych e-Konfrontacji Młodych – Koszalin 2017.


Paweł Gajdzis

Dyrektor Artystyczny KonkursuHarmonogram

5.05 – 20.05. 2017 r.
– nadsyłanie zgłoszeń w formie elektronicznej wraz z nagraniem programu konkursowego (link)

20.05 – 22.05. 2017 r.
– sprawdzanie nadesłanych materiałów

23.05 – 4.06. 2017 r.
– prace Jury –  I etap

5.06 – 7.06. 2017 r.
– obliczanie wyników I etapu

8.06. 2017 r.
– ogłoszenie wyników I etapu

9.06 – 11.06. 2017 r.
– prace Jury – II etap

12.06. – 14.06. 2017 r.
– obliczanie wyników II etapu

15. 06.2017 r.
– ogłoszenie wyników II etapu i listy Laureatów konkursu

 

 


partner projektu
   patron medialny